Verbod op pratende vrouwen

Net als in 2000 is Vital Haghebaert met zijn lijst Vital. ook nu weer kandidaat voor de verkiezingen. Hij hoopt dit keer een beter resultaat te halen dan de negentien voorkeurstemmen van oktober 2000. Zijn programma is op zijn minst origineel te noemen. Zo wil Vital geen schoorstenen meer op bijgebouwen omdat de rook zo bij de buren binnenkomt. Hij pleit ook voor milieuwijken zonder barbecues en insecticiden. En als het van Vital afhangt, mogen kinderen niet meer op het voetpad spelen als er binnen een straal van 500 meter een speelplein is. Ook de vrouwen mogen op straat niet langer dan tien minuten praten, omdat dit storend is en stress veroorzaakt voor de buurtbewoners. Volgens Vital moeten de zitpenningen van de gemeenteraadsleden worden beperkt tot een minimum, omdat zij dit moeten doen uit idealisme. Hij vraagt ook een hondenzone waar men de uitwerpselen niet zelf moet opruimen en een gemeentelijke huisvuilophaaldienst die de mensen niet meer wakker maakt voor zeven uur.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen