BRUSSEL - Ongelooflijk maar waar: op de internetsite van het Vaticaan staat een keurige Nederlandse vertaling van de vastenboodschap van paus Benedictus XVI. Dat is hoogst uitzonderlijk want doorgaans wordt de pauselijke boodschap alleen in de belangrijkste wereldtalen gepubliceerd en dienen de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferenties zelf maar te zorgen voor een vertaling.

In zijn vastenboodschap schrijft de paus onder meer: "Het antwoord op de materiële en sociale noden van de mensen kan nooit gescheiden worden van de vervulling van de diepste verlangens van hun hart. Dit moet in onze tijd van grote veranderingen des te sterker onderstreept worden naarmate wij op een steeds duidelijker en dwingender manier geconfronteerd worden met onze verantwoordelijkheid tegenover de armen in de wereld."

En voorts: "Onze onverschilligheiden en ons terugplooien op onszelf tegenover de verschrikkelijke uitdaging van de armoede waarin een zo groot deel van de mensheid gedompeld is, staan in schril contrast met de manier waarop Christus naar de mensen kijkt".