Minder nieuwe werklozen in Antwerpen

ANTWERPEN (belga) - In de provincie Antwerpen zijn er minder nieuwe werklozen dan in de rest van Vlaanderen. Wel vormen jongeren, laaggeschoolden en allochtonen de grootste groep onder de werklozen. Dat blijkt uit een studie van de VDAB.

In totaal zaten het afgelopen jaar 123.198 laaggeschoolden zonder baan. In 2003 waren dat er nog maar 108.742. Wat het aantal werkloze jongeren betreft was er vorig jaar een lichte daling ten opzichte ...

Niet te missen