onderzoek bij betrokkenen Ghislenghien

Eén op vier heeft psychische klachten na gasramp

BRUSSEL - Van de mensen die op een of andere manier betrokken waren bij de gasramp in Ghislenghien, lijdt 5,1 procent zes maanden na de ramp aan het posttraumatisch stresssyndroom. Eén op de vier lijdt aan lichamelijke klachten, depressie, angst of slaapstoornissen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS).

MENSEN die getroffen worden door een natuurramp of een industriële ramp zoals in Ghislenghien, hebben vaak last van nachtmerries of flashbacks. Ze proberen plaatsen of situaties te vermijden om niet herinnerd ...

Niet te missen