BRUSSEL - Als België zich neerlegt bij een Europese beslissing, zal de NMBS 300 miljoen extra moeten betalen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Om dat extraatje te compenseren, zal ofwel de dotatie ofwel de prijs voor een treinkaartje omhoog moeten gaan.

DE brief van de Europese Commissie met de onheilstijding viel een paar maand geleden in de bus van minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A). Die brief is het gevolg van een onderzoek van de Commissie of de nieuwe NMBS-structuur conform is met de Europese regelgeving.

De NMBS bestaat sinds begin dit jaar uit drie vennootschappen (zie schema) : een holding (NMBS-holding) met daaronder een spoorwegmaatschappij (NMBS) en een infrastructuurbeheerder (Infrabel). Daarnaast is er nog het Fonds voor de Spoorweginfrastructuur (FSI). In dat fonds zit aan de ene kant de NMBS-schuld die werd overgenomen en aan de andere kant de Belgische spoorweginfrastructuur.

Infrabel betaalt aan het FSI om over de spoorweginfrastructuur te kunnen beschikken. Infrabel verhuurt de sporen op zijn beurt door aan de spoorwegondernemingen, in casu voornamelijk de NMBS.

Maar Europa zegt nu volgens De Tijd dat de vergoeding die Infrabel op dit ogenblik aan het FSI betaalt niet marktconform is en dat daar verandering in moet komen. Infrabel betaalt het FSI nu jaarlijks 5 miljoen euro. Het FSI kreeg bovendien voor 200 miljoen euro NMBS-gronden in portefeuille om te verzilveren en zo de intresten op de overgenomen NMBS-schuld de eerste jaren te betalen.

Volgens Luc Lallemand betekent een marktconforme vergoeding in de ogen van Europa dat Infrabel ongeveer 300 miljoen euro extra zou moeten betalen aan het FSI om over de infrastructuur te beschikken. Een factuur die Infrabel aan zijn klanten, voornamelijk de NMBS, zal doorrekenen om zelf niet in het rood te duiken.

Die laatste zal ook moeten ingrijpen om zijn rekeningen uit het rood te houden. In de beheersovereenkomst staat dat de NMBS bij een verhoging van de infrastructuurvergoeding meer mag vragen voor een treinkaartje als de overheid het verschil niet bijpast. Ook Dillen & Le Jeune Cargo, naast de NMBS de enige andere spoorwegmaatschappij in ons land, is de dupe.

De bal ligt dus in het kamp van Vande Lanotte. De minister heeft zich altijd zwaar verzet tegen tariefverhogingen. Dat betekent dat, als hij zich neerlegt bij de visie van Europa, de enige uitweg een verhoging van de dotatie zou betekenen. In dat geval krijgt het overheidsfonds FSI wel 300 miljoen euro extra binnen, maar moet de overheid 300 miljoen euro extra ophoesten aan dotaties.

Vande Lanotte wou gisteren niet reageren. ,,Dit dossier maakt deel uit van de opmaak van de begroting-2006. De gesprekken daarover beginnen na de vakantie'', aldus woordvoerster Vivi Lombaerts.