CAFE DE TOEKOMST. Jacht op mammoeten

TAIMYR, 29 juli 2025 - De helikopterpiloot wijst geestdriftig naar beneden. ,,Mamont'', zegt hij, en inderdaad: in de Siberische toendra staat een mammoetmoeder met haar jong. Ze wroeten met hun slagtanden in de sneeuw en kijken even geërgerd op als we over hun koppen vliegen. Wat zijn ze groot! We vliegen boven het Taimyr-schiereiland, de noordelijkste punt van Siberië, waar de reuzen van de toendra weer zwerven, gekloond weliswaar, maar toch.

Eenvoudig was dat niet, eerst moest uit tientallen uit de permafrost opgegraven mammoetkadavers het DNA geëxtraheerd en bijeengepuzzeld worden, gecompleteerd met een ruime dosis olifanten-DNA. Het inbrengen ...

Niet te missen