DE SLIMME VRAAG. Alleen grote inspanningen kunnen het tij keren

Jackie van Goethem, expert biodiversiteit aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

- Welke soorten zijn hier in 2025 verdwenen?De boomkikker komt nu nog maar op een zestal plaatsen voor in Vlaanderen. Effectieve en snelle beschermingsmaatregelen zijn nodig of hij verdwijnt. Uit Wallonië ...

Niet te missen