Soepeler voorwaarden voor verwarmingstoelage
Foto: © An Nelissen
BRUSSEL - De voorwaarden om een verwarmingstoelage te krijgen bij de betaling van de olierekening worden versoepeld. De federale ministerraad zet vandaag het licht op groen voor een versoepelde uitkering vanuit het stookoliefonds. Zo is al een tegemoetkoming mogelijk als de stookolieprijs 40 eurocent per liter bedraagt. Een liter zwavelarme stookolie kost nu zo'n 0,59 euro.

Half mei boog de federale ministerraad zich al over een versoepeling. Hij maakte toen een definitieve goedkeuring afhankelijk van de werking van het stookoliefonds afgelopen winter. De ministers Marc Verwilghen en Christian Dupont stellen nu voor om aan behoeftige gezinnen voortaan een grotere hoeveelheid stookolie per gezin ter beschikking zullen hebben. Namelijk 1.500 liter per jaar in plaats van 1.000 liter.

Verder wordt de groep belanghebbenden uitgebreid. Ook stookolieverbruikers die kampen met een overmatige schuldenlast en daardoor onvoldoende inkomen hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Tevens loopt de stookperiode een maand langer. Totnogtoe loopt die van 1 september tot 31 maart. Het voorstel is om de stookperiode die in aanmerking komt voor subsidies te verlengen tot eind april.

Ten slotte wordt de prijsdrempel waarop het systeem in werking treedt, verlaagd van 0,45 tot 0,40 euro per liter. Wie 1.500 liter besteld en aan de voorwaarden beantwoordt, ontvangt een uitkering van 45 euro. De ministers Dupont en Verwilghen willen de nieuwe regeling vanaf september doorvoeren. Ze beklemtonen dat het geen prijsverhoging inhoudt voor de gewone consument.

(pse)