BRUSSEL - Tal van bedrijven hebben het nog moeilijk om in hun raad van bestuur onafhankelijke derden te benoemen en om een dividendbeleid te voeren. Zo'n dividendbeleid laat de aandeelhouders toe hun vermogen te diversifiëren zonder dat ze het bedrijf moeten verkopen.

Koen Dejonckheere, gedelegeerd bestuurder van KBC Securities, zegt dat een constante arbitrage van het patrimonium moet mogelijk zijn. Een verkoop van het (familie)bedrijf komt neer op het omzetten van een actief in cash. Bedrijven die een actief dividendbeleid voeren, keren constant geld uit aan hun aandeelhouders. Bedrijven als UCB, InBev en KBC weten belangrijke dividenduitkeringen te koppelen aan een expansieve strategie.

Dit laat de familiale aandeelhouders toe om hun patrimonium te diversifiëren. Dejonckheere merkt op dat tal van bedrijven het nog moeilijk hebben om een actief dividendbeleid te voeren. ,,Op een ogenblik dat iemand veel geld biedt voor het bedrijf, wordt dit dan ervaren als de enige keuze, een trein die passeert waarop men moet springen.''

Dejonckheere zegt dat een constante arbitrage mogelijk moet zijn. ,,Families diversifiëren hun vermogen meer, maar dat kan zonder te verkopen. Je kunt je industrieel bedrijfspatrimonium herfinancieren zonder dat er een buy-outfonds aan te pas komt.'' De verlichtingsgroep Massive deed recentelijk zo'n herfinanciering zonder dat de aandeelhouders hun aandelen verkochten, maar heel wat andere privé-bedrijven voeren dergelijke constructies uit.

,,Een herfinanciering is een voorschot nemen op toekomstige dividenden'', zegt Dejonckheere die wijst op het fenomeen van de financiële ondernemer.

,,Het verschil tussen de traditionele ondernemer en de klassieke financier neemt af. Een ondernemer kan vandaag zelf op een bierviltje de waarde van zijn bedrijf berekenen. Die financiële aanpak en de benadering van de ondernemer zullen in toenemende mate versmelten.''

Dejonckheere gelooft dat die symbiose ook in toenemende mate op de beurs zal te vinden zijn. ,,Een holding als Ackermans & van Haaren is in feite een beursgenoteerd partnership waar je als belegger kunt in- en uitstappen wanneer je wilt''

(pdd)