BRUSSEL - De Europese Investeringsbank (EIB) leent Aquafin 75 miljoen euro. De lening valt onder de raamovereenkomst van 250 miljoen euro, die werd afgesloten in september 2002. Een eerste tranche ter waarde van 100 miljoen euro werd reeds ter beschikking gesteld in 2002, een jaar later werd nog eens 75 miljoen euro opgenomen.

De raamovereenkomst slaat op 219 individuele projecten betreffende bouw en renovatie van collectoren, rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompstations. De lening, die tot stand kwam in samenwerking met Dexia, heeft tot doel Aquafin te ondersteunen bij het tegemoetkomen aan de Europese normen voor afvalwater, en wil Aquafin ondersteunen om uitstekende afvalwaterbehandeling in de regio te leveren.