GENT - Het IGMO heeft bij 46 groeibedrijven onderzocht welke kenmerken ze hebben. De belangrijkste conclusies:

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bewegen de groeiers zich vooral in traditionele economische sectoren . Industrie is goed voor 44 procent, distributie en handel voor 23 procent van het totaal. Slechts 5 procent van de onderzochte groeiers is actief in de ICT.

Groeiers zijn niet per se jonge bedrijven. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte ondernemingen is 38 jaar. Slechts 12 procent bestaat korter dan tien jaar, terwijl 10 procent al meer dan een eeuw actief is.

De groeiers zijn in overgrote meerderheid familiebedrijven . Slechts een kleine minderheid van 19 procent heeft externe aandeelhouders als investeringsmaatschappijen, industriële partners of het publiek (via de beurs). Wel neemt het aantal bedrijven toe waar het personeel ook aandeelhouder is.

Bij de onderzochte bedrijven steeg de omzet de afgelopen vijf jaar met 80 procent tot een mediaan van 17,3 miljoen euro. De werkgelegenheid steeg met 60 procent tot 97, de winst met 104 procent tot 220.000 euro. De cash flow groeide met slechts 27 procent. Bij 63 procent groeide de omzet sneller dan bij de concurrentie.

De ondernemer is in 86 procent van de bedrijven gedelegeerd bestuurder en in 51 procent ook voorzitter van de raad van bestuur. In 51 procent van de bedrijven heeft hij alle aandelen in handen, in 67 procent de meerderheid. Wel heeft 52 procent van de onderzochte bedrijven onafhankelijke bestuurders.

Opmerkelijk is dat groei niet de topprioriteit van de meeste groeiers is. Continuïteit, rendabiliteit en klantentevredenheid zijn belangrijker. Omzetgroei is voor 51 procent een doelstelling, winstgroei voor 45 procent.

Slechts 12 procent van de groeiers ondervond grote problemen bij de financiering van de activiteiten. Ruim twee derde had geen problemen en 19 procent ,,enigszins''.

Driekwart van de bedrijven is zelfstandig gegroeid . Fusies, overnames en samenwerking is voor slechts een minderheid een groeistrategie.

Heel weinig groeiers proberen zich te onderscheiden door een lage prijs van hun producten of diensten. Kwaliteit daarentegen is voor bijna de helft een belangrijk onderscheidend kenmerk.

Van de onderzochte bedrijven noemt 77 procent zich innovatiever dan de concurrentie. Twintig procent denkt even innovatief te zijn en slechts 2 procent minder innovatief.

(rmg)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig