ROME - Paus Johannes Paulus II heeft de Amerikaanse president George W. Bush vandaag aangesproken op de recente ,,betreurenswaardige gebeurtenissen" in Irak, een verwijzing naar het wangedrag van Amerikaanse militairen tegen gevangen Irakezen. De paus drong aan op een spoedig herstel van de Iraakse soevereiniteit en noemde de benoeming van een Iraakse interim-regering ,,bemoedigend".

,,Het is de evidente wens van iedereen dat deze situatie nu zo snel mogelijk genormaliseerd wordt met de actieve deelname van de internationale gemeenschap en in het bijzonder de Verenigde Naties, teneinde een spoedig herstel van Iraks soevereiniteit te verzekeren, in veilige omstandigheden voor de gehele bevolking", zei de paus. Naar de mishandelingen in de Abu Ghraib-gevangenis verwees de paus alleen indirect. Hij zei dat ze een toewijding aan ,,gedeelde menselijke waarden" moeilijker hebben gemaakt, zonder welke ,,oorlog noch terrorisme ooit overwonnen kunnen worden".

Bush betitelde de 84-jarige paus als ,,een toegewijd dienaar van God" en overhandigde hem de Presidentiële Vrijheidsmedaille, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Bush zei dat de onderscheiding waardering uit moet drukken voor de strijd van de paus voor de vrijheid en de erkenning van ,,de kracht van de vrijheid om samenlevingen en de wereld te veranderen".

Het was de derde keer dat Bush de paus ontmoette tijdens zijn presidentschap.