BRUSSEL - Binnen de federale regering bestaat er een ,,verborgen akkoord" over de uitbreiding van de activiteiten op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Dat zegt Ecolo-senator Isabelle Durant op basis van een ontwerp van koninklijk besluit over de exploitatielicentie van luchthavenbeheerder Biac. Dat kb werd goedgekeurd op 14 mei en wacht volgens Durant alleen nog op de handtekening van de koning.

Volgens Durant dateert de voorbereiding van de geheime regeringsovereenkomst zelfs al van november 2003, ,,en dus lang vóór de bijzondere ministerraad van Gembloers waar beslist werd om de beslissing in het dossier omtrent Brussel-Nationaal uit te stellen tot september 2004".

Durant verwijst onder meer naar artikel 21 in het kb. Dat legt volgens haar vast dat er op Brussel-Nationaal in de toekomst 80 bewegingen per uur zullen mogelijk zijn. ,,Het gaat dus niet langer over een maximum aantal bewegingen, maar om een minimum van 80 bewegingen per uur, dag en nacht", aldus Durant.

Voorts werd er volgens Durant ook maar één enkel woord veranderd aan de ontwerptekst, met betrekking tot artikel 34. Dat artikel luidt: ,,De houder leeft de geharmoniseerde geluidsnormen na, uitgevaardigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest na overleg met de Federale Staat". In dat artikel werd het woord ,,geharmoniseerde" geschrapt, zo stelt Durant.

Volgens Durant, bijgestaan door kamerlid Mary Nagy, doet de federale regering er alles aan om ,,de zaken te verbergen". Zo zou minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte volgens Nagy ,,ontwijkend" reageren op parlementaire vragen over het dossier.

Gisteravond hadden minister van Mobiliteit Bert Anciaux en de vice-premiers Laurette Onkelinx en Louis Michel het bericht over een "geheim akkoord" al formeel ontkend.