Afgezette brandweercommandant haalt slag thuis

RONSE - Het stadsbestuur van Ronse heeft zeven jaar geleden zijn toenmalige brandweercommandant Alain Vanden Hole onterecht de deur gewezen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. De intussen 62-jarige Vanden Hole zal niet meer het brandweerkorps leiden, maar de stad dreigt wel een fikse schadevergoeding te moeten betalen.,,Ik wil eerst het arrest van de Raad van State met mijn advocaat doornemen. Pas dan zal ik mij over een eventuele schadeloosstelling beraden'', reageert de afgezette brandweercommandant.

Het Ronsese stadsbestuur achtte destijds zijn brandweercommandant verantwoordelijk voor de verhitte sfeer en de wrevel bij enkele manschappen in het korps. De gevolgen bleven niet uit. Op 16 oktober ...

Niet te missen