Alle hens aan dek om verkeersinfarct te vermijden
Met een druk op de knop opende koning Albert officieel het Deurganckdok. Foto: © WDK
BEVEREN - In plaats van al luidop te dromen over een tweede gigantische containerdok vinden Yves Leterme en Kris Peeters dat het alle hens aan dek is om een verkeersinfarct rond Antwerpen te vermijden. Dat stelden de Vlaamse minister-president en de minister van Openbare Werken en Havens gisteren zeer duidelijk naar aanleiding van de opening van het Deurganckdok door koning AlbertII.

DE twee excellenties uit de Vlaamse regering verklaarden gisteren ook dat een beslissing over de aanleg van een tweede reuze containerdok op de linker Scheldeoever niet meer zal worden genomen door de huidige Vlaamse regering. Dus geen beslissing voor 2009. Totnogtoe had de regering 2007 naar voren geschoven als limiet om te beslissen over de aanleg van het Saeftinghedok.

Daarmee stuurden ze ook een duidelijk signaal richting Antwerpse havenkringen. Daar wordt nu al luidop gedroomd over een snelle aanleg van dat dok. Om het te bouwen zal wel het Scheldedorp Doel van de landkaart moeten verdwijnen.

Leterme wees er bovendien op de Vlaamse regering ook andere wegen op wil met de financiering van dergelijke grote haveninfrastructuurprojecten. Het staat vast dat het Saeftinghedok, als het er ooit zou komen, alternatief gefinancierd moet worden, verklaarde de Vlaamse minister-president.

Minister Kris Peeters, zei in een gesprek met De Standaard dat hij een debat wil aanzwengelen met de Vlaamse havensector over de financiering van havenprojecten en de rol van de overheid als geldverschaffer. Hij vroeg zich af of de overheid nog belastinggeld moet steken in dokken en kaaien. In het buitenland worden de aanleg van dokken meer en meer volledig door privé-investeerders gefinancierd, zegt hij. De overheid wil wel geld blijven investeren in sluizen.

Gisteren kondigde minister Peeters overigens aan dat de Vlaamse regering een studie laat uitvoeren over de haalbaarheid en locatie van een tweede zeesluis die toegang geeft tot de haven op de linker Scheldeoever.

Leterme en Peeters wezen er ten slotte op dat de aanleg van een containerdok dat nog groter is dan het Deurganckdok, niet aan de orde kan zijn zolang er het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen niet van de baan is. De Vlaamse maar ook de Belgische regering moeten zo snel mogelijk deze bijzonder grote uitdaging aanpakken, vindt de Vlaamse minister-president.

Die mobiliteit speelt een heel belangrijke rol in de toekomstige rendabiliteit van de investering in het dok, meldde Yves Leterme.

De schepen van de Antwerpse Haven, Leo Delwaide, vindt wel dat de financiering van bijkomende weg- en spoorverbindingen over de Schelde - de Liefkenshoekspoortunnel en de Oosterweelverbinding - de concurrentiepositie van de containerterminals aan het Deurganckdok niet mogen hypothekeren. Hij pleitte zelfs voor een gratis overtocht voor intern havenverkeer.

Bij Infrabel, een dochter van de NMBS, die verantwoordelijk is voor het project van de Liefkenshoekspoortunnel werd verzekerd dat ze erover waken dat de financiering van de spoortunnel geen enkel concurrentienadeel veroorzaakt.