BRUSSEL - Nog niet één op de drie Belgen vertrouwt zijn medemens. Slechts één op de vijf denkt dat de meeste mensen behulpzaam zijn. Vier op de tien gelooft in de eerlijkheid van zijn landgenoten. Dat blijkt uit cijfers in een publicatie van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wat burgerzin betreft, bengelt de Belg vaak onderaan de Europese lijst. Nog geen vier op de tien landgenoten keurt belastingfraude af. Amper één op de drie ziet graten in zwartwerk. Hoewel we zo massaal frauderen, vindt toch zeven op de tien dat de wet altijd moet nageleefd worden, ongeacht de omstandigheden.

Een goede burger zijn, betekent voor nog niet één op de vijf Belgen dat je mensen moet helpen die er slecht aan toe zijn. Een kwart vindt gaan stemmen een teken van goed burgerschap. Bijna vier op de tien vindt het belangrijk een eigen mening te vormen. Eén op de tien gelooft in de kracht van sociale organisaties en amper drie procent vindt dat actief zijn in de politiek ook een teken is van betrokkenheid.

Gevraagd of de democratie onder alle omstandigheden het beste politieke bestel is, antwoordt zes op de tien Belgen ja. Negen procent verkiest in sommige omstandigheden een dictatuur.