De Europese Commissie is een onderzoek gestart tegen de nv Delcredere, een dochter van de openbare kredietverzekeraar.

De Nationale Delcrederedienst (NDD) is de overheidsdienst die exportbedrijven verzekert tegen wanbetaling, bijvoorbeeld door het faillissement van hun buitenlandse klanten, maar ook door staatsgrepen of ander onheil.

De NDD verzekerde oorspronkelijk alleen kredietrisico's in exotische landen. Omdat de kredietverzekeraar ook aan de slag wilde in de nieuwe EU-lidstaten, richtte hij in 2004 de nv Delcredere op.

Dat gebeurde eigenlijk onder druk van de Europese Commissie. Delcredere waagde zich immers op de traditionele markt van de privé-kredietverzekeraars. De Europese concurrentieregels bepalen dat bedrijven alleen een kredietverzekering met staatswaarborg kunnen krijgen als het risico niet kan worden herverzekerd op de gewone herverzekeringsmarkt.

Volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) is er echter bijzonder weinig verschil tussen de NDD en de nv. ,,Ze gebruiken hetzelfde adres, de directies zijn op dezelfde wijze samengesteld, veel van de contactpersonen zijn dezelfde, met een identiek telefoonnummer, waardoor het onduidelijk wordt voor wie ze nu eigenlijk werken.''

Volgens Staes is er een probleem van transparantie bij de NDD. ,,Door via een nv te werken is dat probleem alleen nog maar toegenomen.'' Het groene europarlementslid vroeg Neelie Kroes, de Europese commissaris voor Mededinging, of deze constructie niet in strijd is met de Europese regels.

,,De nv Delcredere lijkt zowel op de markt voor verhandelbare als op die voor niet-verhandelbare risico's actief te zijn. In die omstandigheden zouden de activiteiten op het gebied van verhandelbare risico's geen staatssteun mogen krijgen'', antwoordde Kroes.

,,Dit houdt in dat voor de werknemers en diensten die de NDD ter beschikking stelt van haar dochteronderneming nv Delcredere, een marktconforme vergoeding moet worden betaald. Ook dient er, indien er een marktconforme vergoeding wordt betaald, binnen nv Delcredere een gescheiden boekhouding te bestaan voor activiteiten op het gebied van verhandelbare risico's en die op het gebied van niet-verhandelbare risico's.''

De oprichting van de nv Delcredere werd niet bij de Commissie gemeld in het kader van het toezicht op staatssteun. ,,De Commissie zal de Belgische autoriteiten in dit verband vragen stellen'', besloot Kroes.

Jonathan Todd, de woordvoerder van Kroes, benadrukt dat de Europese Commissie ondertussen een routineonderzoek is gestart tegen de nv Delcredere. ,,Op dit ogenblik is het evenwel nog niet mogelijk om te concluderen of er staatssteun is toegekend.''