METHODOLOGIE

Voor Het Grootste Buurtonderzoek van onze zusterkrant Het Nieuwsblad werden in totaal 100.714 mensen geënquêteerd, van wie 91.700 via het internet, 8.500 via de telefoon en 514 op straat.

7.518 enquêteformulieren zijn niet weerhouden omdat ze afkomstig waren van mensen die diezelfde maand al aan een ander onderzoek hadden deelgenomen, 6.000 andere formulieren waren niet helemaal ingevuld. In totaal zijn er, wat het internetgedeelte betreft, 310.000 e ...