De bestuurders van Ubizen hebben met de beslissing een gifpil in leven te roepen, aangegeven dat ze niet meer rekenen op de toezichthouder. Die kreeg maar traag zicht op het dossier waardoor kostbare tijd verloren ging. Door het kapitaal te verhogen binnen het toegestaan kapitaal en buiten het voorkeurrecht, begeven de bestuurders zich op delicaat terrein.

De bedoelingen zijn correct: beide partijen die wedijveren om de hand van Ubizen gelijke wapens geven. Dat de bestuurders voor dit gelijke-kansenbeleid moeten zorgen is delicaat. De meesten van hen vertegenwoordigen de oude referentie-aandeelhouders die hun aandelen gecommitteerd hadden aan Ubidco en dit nu via juridische spitsvondigheid betwisten. Van belangenconflicten gesproken.

Toch zijn er stevige argumenten om aan te voeren dat het in het belang van de vennootschap, de schuldeisers en de kleine aandeelhouder is. De kapitaalverhoging creëert een situatie waarbij tegenbieder Betrusted expliciet in de race gehouden wordt. Betrusted kan als industriële partij Ubizen aan belangrijke commerciële contacten helpen.

Ook de financiële bieder, Ubidco, blijft in de race. Die partij heeft immers al 38,17 procent van de aandelen, ook al betwisten de oude referentieaandeelhouders dat. Tot nu toe hebben ze hun bedenkingen nog niet voor de rechtbank hard gemaakt.

De kleine belegger ten slotte ziet dat de vennootschap bijna met een luxeprobleem kampt. Veel van die kleine beleggers hebben hun aandelen destijds aan veel hogere niveaus gekocht en zullen nu minder geneigd zijn tegen om het even welke prijs te verkopen. Alleen jammer dat niemand eerder duidelijkheid bracht in dit dossier, niet in het minst de toezichthouder die gisteren nog maar eens door de feiten in verlegenheid werd gebracht.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig