Subsidies voor centrum personen met hersenletsel in Brugge

BRUGGE - Het Brugse OCMW begint in de eerste helft van 2006 met de bouw van een centrum voor de opvang van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het OCMW krijgt hiervoor subsidies van het Vlaamse Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Het centrum komt tussen het Groot-Seminarie en de kerk van de Potterie. De architect van de nieuwbouw is de Bruggeling Gino Debruyne.,,Ik heb gekozen voor een neutrale, discrete architectuur op de ...

Niet te missen