LEESWIJZER. Politiemethoden

De wet over de ' bijzondere opsporingsmethoden ' geldt sinds 6 januari 2003. Voordien waren politieacties zoals observatie, infiltratie en pseudo-koop (van drugs vooral) geregeld door een geheime rondzendbrief.

Volgens de Liga voor Mensenrechten bracht ook de wet geen garantie voor de burgers: het gevaar blijft bestaan dat politieagenten of procureurs overdreven gebruik of misbruik maken van de opsporingsmethodes ...

Niet te missen