BRUSSEL (belga) - Een overgrote meerderheid (82 procent) van de Vlaamse kmo's verwacht dat het aantal jobs in 2005 verder zal dalen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kmo-conjunctuurbarometer van de zelfstandigenorganisatie Unizo.

De conjunctuurbarometer van Unizo is in december licht gedaald, waardoor hij nu op 100,6 punten beland is, hetzelfde peil als in het begin van het jaar.

Voor de eerste maanden van 2005 zijn de kmo-bedrijfsleiders alles behalve optimistisch, aldus Unizo. De index gaat hier sterk achteruit: van 103,4 naar 100,3 punten. Driekwart van de ondervraagden verwacht een stabiele omzet, maar slechts 14 procent verwacht meer werk, en dat leidt nauwelijks tot meer jobs: 12 procent vangt extra werk op via een betere werkorganisatie, 80 procent wil meer overuren presteren. Liefst 82 procent verwacht een daling van de werkgelegenheid.

Over het voorbije jaar zijn de meningen verdeeld. 49 procent van de ondervraagde kmo's zegt dat de zaken beter gingen dan in 2003, 40 procent zegt dat het slechter ging.

Ook verwacht 54 procent in 2005 betere zaken te doen dan dit jaar, 31 procent vreest een slechtere gang van zaken. Ruim driekwart van de ondervraagden vreest een daling van de koopkracht bij de klanten, bijna iedereen verwacht stijgende bedrijfskosten en ruim negen op de tien kmo-bedrijfsleiders verwachten volgend jaar een stijging van de belastingfactuur.