ANTWERPEN - Het Antwerpse havenbestuur zegt dat het niet de bedoeling is om de bedrijven op korte termijn een nieuw concessiereglement op te leggen. (De Standaard 18 december). De schepen van de Haven, Leo Delwaide, beklemtoonde dat het havenbestuur in overleg naar een evenwichtig voorstel streeft.

Volgens Delwaide is het helemaal niet de bedoeling van het havenbestuur om een schoonmoeder te zijn die zich altijd in de zaken van de havenondernemers wil mengen. ,,We zien onszelf eerder als de bezorgde huisvader. De gronden in de Antwerpse haven zijn eigendom van het havenbestuur. Via langdurige concessies worden ze verhuurd aan bedrijven.''

De Antwerpse havenondernemers zijn wat ontstemd over een reeks voorstellen om het concessiereglement te wijzigen.

Ze tillen vooral zwaar aan de regels rond de beëindiging of wijziging van een concessie-overeenkomst.

Het havenbestuur zegt wel te streven naar iets meer controle op het gebruik van de terreinen.

Dat is volgens de gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf, Eddy Bruyninckx, ingegeven door de maatschappelijke druk om haventerreinen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de vaststelling dat overnames en fusies ook schering en inslag zijn in de havensector.

De discussie over de aanpassing van de concessieregels is al in het voorjaar begonnen maar de voorbije weken kregen de bedrijven de indruk dat het havenbestuur de wijzigingen van het concessieregels wou doorvoeren zonder nog veel tijd te besteden aan overleg met de vertegenwoordigers van de havenondernemingen.

(pse)