Trafiekrecord opnieuw verbeterd
Containers waren dit jaar goed voor 68 van de 150 miljoen ton goederen. Foto: © Marc Cels
ANTWERPEN - Met een jaartrafiek van meer dan 151 miljoen ton heeft de haven van Antwerpen in 2004 opnieuw haar record verbeterd. Door vooral de groei van het containerverkeer is de trafiek de voorbije vijf jaar met een derde toegenomen. Voor het eerst sinds lang ging ook de werkgelegenheid fors vooruit. De havenarbeiders voerden bijna 6procent meer taken uit dan in 2003.

DE toename van het containerverkeer lag in 2004 met 11 procent niettemin iets lager dan de voorbije jaren. Dat is volgens de Antwerpse havenbestuurders volledig te wijten aan het gebrek aan los- en laadmogelijkheden in de Scheldehaven. ,,De haven zit vol'', verklaarde de schepen van de Haven, Leo Delwaide.

De groeivertraging van het containerverkeer is volgens Delwaide een economisch gevolg van de stillegging van de bouw van het Deurganckdok in 2001 en begin 2002. De planning voorziet nu een ingebruikneming van het containerdok medio 2005.

Containers waren in 2004 goed voor 68 miljoen van de ruim 150 miljoen ton goederen die overgeslagen werd in de Antwerpse haven. In containers gerekend zijn dat iets meer dan 6 miljoen kisten. In 2003 werd nog maar de kaap van 5 miljoen containers gerond. En sinds 1990 groeide de containertrafiek jaarlijks met 11,4 procent. Gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx verwacht dat het definitieve trafiekcijfer van de Antwerpse haven tussen de 151,6 en 152 miljoen ton zal liggen.

Gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx beklemtoonde gisteren ook dat de Antwerpse haven het niet alleen goed doet wat de tonnen betreft, maar ook wat de werkgelegenheid aangaat. In 2004 werd voor het eerst in veel jaren een gevoelige verhoging opgetekend van het aantal taken dat wordt uitgevoerd door havenarbeiders. Met ruim 1,6 miljoen taken in 2004 werd een stijging met 5,8 procent opgetekend vergeleken met 2003. Daarmee werd de 7,5 procent groei uit de periode 1999-2003 bijna geëvenaard.

De Antwerpse haven heeft niet enkel een goed jaar achter de rug wat het containerverkeer betreft. Met een jaartrafiek van 21 miljoen toen zit het klassieke stukgoed (staal, fruit, auto, hout en papier) vier procent boven het resultaat van 2003. Dat was een opsteker, want de voorbije jaren incasseerde het klassiek stukgoed geregeld trafiekverliezen. De winst in 2004 vooral te danken aan de forse toename van de staalimport (plus 30 procent). Er werd ook 3 procent meer fruit en 7 procent meer houtpulp en papier aangevoerd.

Wat de bulktrafieken betreft toonden de resultaten van de Antwerpse haven een gemengd beeld. Er werd 30 procent meer steenkool en cement aangevoerd, maar de overslag van graan en vloeibare bulk zoals ruwe olie daalden.

De top van de Antwerpse haven greep de sterke resultaten van 2004 aan om duidelijk te maken dat de Scheldehaven een van de sterkste groeiers is onder de West-Europese zeehavens. Alleen de Duitse havens doen het nog iets beter.

Daardoor heeft Antwerpen vooral op het terrein van de containertrafieken zijn marktaandeel gevoelig kunnen verhogen. Dat ging vooral ten nadele van Rotterdam.