BRUSSEL - Een groep investeerders rond enkele Vlamingen hoopt de banken te overtuigen om Real Software aan hen te verkopen in plaats van aan de Amerikaanse investeringsgroep Gores. Het gaat om een ultieme poging om het bedrijf te recupereren. Rudy Hageman zegt het plan van de investeerders te steunen.

Enkele investeerders, wier naam voorlopig nog stilgehouden wordt, zijn gisteren overeengekomen om een bod op Real Software te formuleren. De investeerders hebben de bestuurders van Real Software al gecontacteerd, de banken zouden snel volgen.

De Amerikaanse groep Gores heeft al sinds 9 februari een akkoord met de banken van Real Software om de bankschuld af te kopen maar miste nog een akkoord met de overige schuldeisers en aandeelhouders. Gores bood 20 miljoen euro voor de bankschuld, of 10% van de nominale waarde. Het gros van de brutoschuld zou vervolgens ingebracht worden als kapitaalverhoging waardoor Gores 83% in Real Software hoopte te verwerven.

Rudy Hageman, de gevallen stichter van Real Software, bleef de afgelopen weken naarstig naar investeerders zoeken om het bedrijf uit handen van Gores te houden. Het akkoord van Hageman, die naast aandeelhouder ook schuldeiser is, is nodig om Real Software te kunnen overnemen via het schema zoals Gores het uittekende.

Een handvol ,,Vlaamse investeerders'' zou langs dezelfde lijnen werken. Hageman zegt hen te steunen. Dat plan zou Real Software in Vlaamse handen houden en er hier, in Nederland en Frankrijk een platform voor groei van maken, zegt Hageman. Bij de investeerders zitten zowel financiers als industriëlen uit de technologiesector.

De vraag is hoe de banken, raad van bestuur en het Amerikaanse Gores zullen reageren op deze wending. Op 6 april moet een bijzondere aandeelhoudersvergadering van Real Software het plan-Gores goedkeuren. De investeerders moeten zien dat ze tegen dan hun huiswerk rond hebben

Belangrijk onderdeel van de eindsprint is een onderzoek van de boeken, wat betekent dat Real Software moet bereid zijn mee te werken. In theorie zouden de investeerders ook kunnen pogen de koek met Gores te delen maar de vraag is of de Amerikanen daarin geïnteresseerd zijn