BRUSSEL - San Marino staat weigerachtig tegenover het invoeren van de Europese spaarbelasting. Italië werd gisteren door de ministers van Financiën aangespoord om daar iets aan te doen. Maar minister Tremonti gaf niet thuis.

Gisteren hebben de ministers van Financiën van de Europese Unie andermaal een stand van zaken opgemaakt over de Europese spaarbelasting. Geld van Europese burgers zal vanaf begin volgend jaar ofwel worden belast via een bronheffing (in België, Luxemburg en Oostenrijk) ofwel zullen de banken informatie over de opbrengsten geven aan de administratie van het thuisland van de spaarders.

In juni komt er echter nog een belangrijke beslissing vooraleer de richtlijn effectief ingaat. Dan moeten de ministers immers unaniem beslissen dat Zwitserland en derde landen als Andorra of Monaco een 'gelijkwaardig' systeem invoeren. Met Zwitserland, de Kaaimaneilanden maar vooral met San Marino zijn er nog problemen.

Gisteren hebben de ministers van Financiën vooral de Italiaanse minister Tremonti aangepakt om de kwestie San Marino te regelen. Maar Tremonti blijkt daar weinig werk van te willen maken.

Eerst drong hij aan om de kwestie te bespreken op de lunch. Dan zijn de ministers alleen. Maar wat bleek? Tremonti verdween net op het moment dat de kwestie aan bod kwam.

Diplomatieke bronnen maken zich daarover bijzonder ongerust. In Europese kringen wordt zelfs vermoed dat Tremonti San Marino wil gebruiken als argument om de hele spaarfiscaliteit tegen te houden. Want er is unanimiteit nodig. En als San Marino niets doet, kan het systeem niet in werking treden. Italië kan dan in juni naar San Marino wijzen.

Italië is niet het enige land waarvan vermoed wordt dat het zich achter anderen verstopt om de spaarfiscaliteit alsnog tegen te houden. Ook van Luxemburg en Oostenrijk wordt vermoed dat ze zich niet zullen haasten om er bij Zwitserland op aan te dringen werk te maken van de bronheffing. Zwitserland koppelt dat overigens nog altijd aan deelname aan het Europese systeem van grenscontrole.