BRUSSEL - De durfkapitaalfondsen Apax en Kennet, verenigd in Ubidco, geven de vroegere referentieaandeelhouders van Ubizen bijna 2 miljoen euro meer voor hun aandelen Ubizen. Daardoor is Ubidco nu definitief eigenaar van de aandelen en kan het tot een akkoord komen met Betrusted.

CONCENTRA, de KU Leuven, Christophe Huygens en het management rond Stijn Bijnens krijgen voor hun 13,67 miljoen aandelen Ubizen van Ubidco 1,98 miljoen euro extra of 0,1450 euro per aandeel. Daardoor komt de nieuwe verkoopprijs op 1,095 euro per aandeel tegenover voorheen 0,95 euro. Ubidco en de oude referentieaandeelhouders beslechten op die manier hun onderlinge betwisting over de verkoop en verkoopprijs van de aandelen Ubizen.

Ubidco is door het akkoord de onbetwiste eigenaar van een belang van 34,70% in Ubizen en kan daardoor nu als aandeelhouder gesprekken starten met de nieuwe hoofdaandeelhouder van Ubizen, Betrusted, dat 43,15% van de aandelen heeft.

De schikking met de oude hoofdaandeelhouders betekent dat die genoegen nemen met minder dan de helft van de 5,06 miljoen euro meerwaarde waarop Ubidco al zat sinds Betrusted 1,32 euro per aandeel Ubizen bood. Van de 1,98 miljoen euro bijpassing gaat 0,916 miljoen naar Concentra.

Verwacht wordt dat Ubidco en Betrusted nu eerstdaags gesprekken zullen beginnen over een herverkaveling bij Ubizen. Ubidco gaf eerder aan betrokken te willen blijven bij Ubizen maar het is niet duidelijk of dat een staaltje van onderhandelingstechniek is. Betrusted is de controlerende aandeelhouder bij Ubizen maar heeft Ubidco nodig om de netwerkbeveiliger te kunnen integreren in Betrusted.

Dat kan op twee manieren: ofwel verkoopt Ubidco zijn belang aan Betrusted tegen een te onderhandelen prijs, ofwel ruilt Ubidco zijn belang voor een deelneming in een holding langswaar beiden Ubizen gezamenlijk zouden controleren. Ubidco profiteert dan mee van de synergieën tussen Betrusted en Ubizen. Een akkoord effent ook de weg om het publiek, dat nog 22% van de aandelen heeft, uit te kopen en Ubizen van de beurs te halen.

Een akkoord tussen Betrusted en Ubidco is wenselijk voor de aandeelhoudersvergadering van Ubizen aanstaande dinsdagavond 16 maart. Op die BAV moet beslist worden over een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht. De raad van bestuur van Ubizen stelt alvast in een bijzonder verslag dat een kapitaalverhoging van 7,275 miljoen euro tot 11,275 miljoen euro welkom is. Betrusted staat niet te springen om dat geld op te hoesten. De uitgifteprijs is niet bekend. Wordt de prijs van het hoogste bod (1,32 euro per aandeel) genomen of de gemiddelde beurskoers van de 30 dagen voorafgaand aan de vergadering ? Dat zou grofweg rond de 1,22 euro kunnen draaien.

Deminor wil geen kapitaalverhoging tegen een prijs onder het bod maar staat bij een akkoord tussen Betrusted en Ubidco buitenspel. Ubidco houdt de sleutel tot het blokkeren van een kapitaalverhoging. Ubidco had een BAV uitgelokt om de controle te verwerven via een kapitaalverhoging van 16 miljoen euro. Op de aandeelhoudersvergadering zijn voorlopig twee bestuurszitjes te verdelen. Betrusted stelt directeur John Garvey en Richard Smith voor. Ook Ubidco draagt namen voor.