Bouwsector tevreden met versoepeling  overuren
Foto: Pol De Wilde
BRUSSEL - Er komt een versoepeling van het systeem van overuren voor werknemers in de bouwsector. De bouwsector reageert tevreden. Voortaan mag elke bouwvakker 130 overuren op jaarbasis presteren. Hij mag kiezen of hij die uren recupereert. Als hij dit niet doet, krijgt hij een loontoeslag van 20 procent.

Zowel de Bouwunie, die de Vlaamse kleinere bouwbedrijven vertegenwoordigt, de Confederatie Bouw, als het ACV-Bouw zijn verheugd over het voorstel. Voorzitter Jacky Jackers van ACV-Bouw beklemtoont dat de bonden ingestemd hebben omdat ook een maatregel is ingebouwd om misbruik van tijdelijke werkloosheid tegen te gaan.

Maar zowel Jackers als de Bouwunie wijzen erop dat er nog meer maatregelen nodig zijn om de strijd tegen zwartwerk op te voeren. Zo is er nog geen oplossing voor de vele bouwbedrijfjes die verplicht worden op zaterdag werken uit te voeren, stelt de Bouwunie. Ook de kloof tussen het nettoloon dat een arbeider voor een legaal overuur kan krijgen, en wat hij in het zwart vraagt, blijft té groot, aldus de Bouwunie. De beroepsvereniging pleit daarom voor goed betaalde overuren, waarop geen patronale bijdragen moeten worden betaald.

Het ACV pleit voor een versterking van de inspectiediensten, een elektronische registratie van prestaties en voor een oplossing van de schijnzelfstandigen.

Akkoord

Minister van Werk Frank Vandenbroucke had gisteren een akkoord gesloten met de bouwsector over een verdubbeling van het aantal overuren.

Vandenbroucke noemt dit een ,,belangrijk precedent''. Overuren zijn in België strikt geregeld. ,,Ik ben mij ervan bewust dat we meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moeten creëren, en een realistischer benadering van de overuren moeten nastreven. Vooral omdat dit het zwartwerk kan terugdringen' ', aldus de minister.

VLD wil regeling voor alle sectoren

De VLD heeft een wetsvoorstel klaar dat overuren mogelijk maakt in alle sectoren. Volgens Hendrik Daems zijn veel werknemers bereid om via het presteren van overuren iets extra te verdienen. Maar die flexibiliteit kan dikwijls door het bedrijf niet als competitief voordeel gebruikt worden. Reden is de complexe overheidsreglementering inzake overuren, aldus de fractieleider.

De VLD-kamerleden Annemie Turtelboom en Georges Lenssen willen het soepeler omspringen met overwerk mogelijk maken in alle arbeidssectoren en het overurenkrediet optrekken van 65 naar 175 uren per jaar. Het verplichte voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging en de toelating van de sociale inspectie worden volgens het voorstel afgeschaft. De werknemer zou kunnen kiezen om de gepresteerde overuren hetzij te recupereren via verlof, hetzij via uitbetaling.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig