BRUSSEL - De Kamer heeft vandaag geen beslissing genomen in het dossier van de federale ombudsmannen. Kamervoorzitter Herman De Croo stelde vast er geen quorum was om een beslissing te nemen. Decroo wacht voorlopig om de eed af te nemen van de Franstalige ombudsvrouw Catherine De Bruecker, wiens benoeming wel probleemloos was verlopen.
Gisteravond na afloop van de plenaire zitting bleek dat een fout was geslopen in de telling voor de verkiezing van de Nederlandse ombudsman. De Kamer werd daarom vandaag opnieuw bijeengeroepen. Er werd al gevreesd dat niet voldoende volk zou opdagen. Gisteren was immers de laatste vergaderdag voor het zomerreces.

De oppositiepartijen en de MR drongen er op aan dat de stemming van beide ombudsmannen opnieuw zou plaatsvinden na het parlementaire reces. De ombudsmannen functioneren immers als een college en dus kan niet één van de functies ingevuld worden en de andere niet. Bovendien zal de Nederlandstalige ombudsman door een anders samengestelde Kamer - wegens de afwezigen - aangeduid worden.

Onder meer CD&V-fractieleider Pieter De Crem wees op de twee fouten die gisteravond gebeurde: de eerste fout was dat er geen 135, zoals aangekondigd, maar 137 stemmen waren uitgebracht, de tweede dat er een ongeldige stem van aard en van kleur veranderde na de stemming.