Scholen moeten zelf inspringen voor hiaten

Te weinig begeleiding voor slechthorende kinderen

Slechthorende kinderen, die nog net goed genoeg horen, hebben maar recht op twee jaar ondersteuning op school. De andere jaren is het behelpen. 'We moesten hopen dat het met ons kind achteruitging', zeggen de ouders van de slechthorende Matteo (6).
Vanessa Lopez
Vanessa Lopez *

Kinderen die niet goed horen proberen steeds vaker in het gewone onderwijs les te volgen. Extra begeleiding is dan wel een noodzaak. Kinderen met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 90 dB aan beide ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen