LONDEN - In het Britse Westminster is de katholieke kerk een opvallende campagne gestart. Met bierviltjes en affiches in de metro hoopt het bisdom nieuwe kandidaat-priesters te rekruteren, zo meldt de Britse omroep BBC zondag.

Het idee voor de campagne komt er na een bevraging onder de gelovigen. Die maken zich duidelijk zorgen over de daling van het aantal priesters.

Kardinaal Cormac Murphy-O'Connor, hoofd van de Engelse katholieke kerk, zal de campagne lanceren in een brief aan alle parochies in het betrokken bisdom.

Het bisdom van Westminster is een van de kleinste maar ook meest dichtbevolkte van Groot-Brittannië. In 1990 telde het bisdom 850 katholieke priesters, nu zijn dat er nog zo'n 600.