GEDICHT VAN DE WEEK. verwagtingMy dogter met haar seuntjie aan haar hand,

haar hoepelbuik die fuik waarin 'n nuwe waaghals sweef

en swel en spartel - tot die landingsduik

hom in ons hande smak met kwaai gekrys,

aanvanklik strakoog ...