Economische activiteit

De economische activiteit op de industriezone van Ghislenghien heeft niet onder de ramp geleden, zegt Ideta, de intercommunale die eigenaar is van de site. Diamant Board, die zeven werknemers verloor en zware schade opliep, is opnieuw actief op de site. Het papierverwerkingsbedrijf J&S Packaging heeft zijn oppervlakte zelfs verdubbeld. De afgelopen twee jaar kwamen er tien nieuwe bedrijven bij en twee opslagplaatsen. Op vraag en op kosten van Diamant Board heeft het gasbedrijf Fluxys zijn leidingen naar de grens van het terrein verplaatst. ,,Omwille van psychologische redenen wilde men een absolute scheiding tussen de buizen en het perceel van het bedrijf'', aldus Ideta.