GLENEAGLES - De lidstaten van de G8 verhogen hun officiële ontwikkelingshulp met 50 miljard dollar per jaar tegen 2010. Dat heeft de Britse premier Tony Blair vrijdag meegedeeld na afloop van de G8-top in Gleneagles. Zeker de helft van dat geld gaat naar Afrikaanse landen.

De ontwikkelingshulp kadert in een omvangrijk hulppakket voor Afrika. Het pakket omvat ook kwijtschelding van schulden voor de armste landen en een aanzet tot nieuwe handelsafspraken. Daarnaast zal de G8 ernaar streven dat behandeling van aids voor iedereen betaalbaar wordt en hebben de landen zich bereid verklaard een vredesmacht voor Afrika te steunen. Daarnaast zal de G8 de komende jaren 3 miljard dollar schenken aan de Palestijnse Autoriteit.

,,De overeenkomst zal niet iedereen tevreden stellen, met het is een reële en haalbare stap vooruit'', verklaarde Blair. "Dit alles zal de wereld niet op slag veranderen. Het is een begin, niet het einde."