Gents coöperatiemodel veroverde Europa

,,Werklieden, bemint uw profijt!'' is de titel van een boek dat Hendrik Defoort over de socialistische coöperaties schreef. Die consumentenorganisaties avant-la-lettre maakten opgang op het eind van de negentiende eeuw en tekenden mee het beeld van Gent. Gebouwen als de Vooruit, het Feestpaleis op de Vrijdagmarkt en de Bank van de Arbeid zijn blijvende getuigen van het ,,Gentse model''.

© FVV
HENDRIK Defoort is historicus en doctoreerde op dat thema. Uitgeverij Lannoo gaf het werk (met steun van Amsab) uit. Vandaag werkt hij als erfgoedcoördinator bij de vzw Gent Cultuurstad en geeft hij mee het nieuwe Stadsmuseum Gent (Stam) vorm.De Gentse sociaal-democraten spelen een grote rol in de Europese sociaal-democratie. Het Gentse model inspireerde andere landen?,,Dat klopt. Per toeval en ook een beetje uit armoede is in Gent een uniek sociaal model gegroeid. In ...