Aangepast decreet redt stemming

Er komt een driedeling van de lijststemmen voor de gemeente- en provincieraad.

Maandagavond raakten de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering het eens over de aanpassing van het kiesdecreet. Bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober zal de lijststem voor een derde meetellen bij het bepalen van de verkozen kandidaten en het aanwijzen van de opvolgers.Vlaanderen is sedert ...