Uitkijken naar antwoorden Dewael over asielwet

De asielhervorming is zo'n broos evenwicht, dat het parlement er waarschijnlijk niet meer aan raakt.

Hoewel de regering eind april de asielhervorming van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), goedkeurde, wordt in de paarse meerderheid nog overleg gepleegd over het wetsontwerp.De PS legt er zich maar node bij neer dat in de wet geen criteria voor regularisatie ingeschreven worden. Daardoor blijft het tot de discretie van de minister behoren wie al dan niet om humanitaire redenen in ons land mag blijven. Daarnaast vraagt de PS dat de minister zich bij ...