Arinso, een bedrijf dat gespecialiseerd is in software voor personeelsbeheer, kondigde een belangrijk akkoord aan met Accenture en Unilever. Accenture neemt een belangrijk deel van het personeelsbeheer van Unilever over en besteedt op zijn beurt een deel van het werk, vooral de loonberekening, uit aan Arinso. Het contract heeft een waarde van 90 miljoen euro, en is gespreid over zeven jaar.