Nog geen oplossing voor dubbele belasting Suez-dividend
Foto: © Photo News
Bij de overname van Electrabel door Suez had de Belgische regering beloofd om een oplossing te zoeken voor de dubbele belasting op het Suez-dividend, maar het ziet ernaar uit dat dat nog wel even op zich laat wachten.

Op vraag van CD&V-kamerlid Carl Devlies gaf staatssecretaris Hervé Jamar (MR) gisteren toe dat een oplossing gezocht moest worden bij de herziening van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag. ,,Die herziening is helaas al een aantal maanden op de lange baan geschoven'', aldus de staatssecretaris. ,,Ik zal de herzieningsprocedure opnieuw op gang brengen door te herinneren aan de brieven die tot nu door mijn Franse ambtgenoot niet werden beantwoord. Maar ik waag mij niet aan het vooropstellen van een termijn.''

Door de overname van Electrabel kregen heel wat Belgen plots Suez-aandelen in handen. Hoewel Suez ook noteert in Brussel, wordt het dividend toch beschouwd als van Franse oorsprong. Die dividenden worden normaal gezien in België belast tegen 25 procent, nadat ze in Frankrijk al een belasting van 15 procent ondergingen.

(cv)