De Post splitst zijn ,,mail''-activiteiten af van de verkoop in de postkantoren.

De Post heeft gisteren definitief de zogenaamde Refocus-hervorming ingevoerd, de splitsing van mail en retail. De organisaties worden gesplitst en voortaan heeft iedere medewerker een job in mail (het verzenden van brieven) of retail (het verkopen in het kantoor).

Het is misschien een van de minder visibele reorganisaties bij De Post, maar essentieel voor een efficiënte werking van het bedrijf. Vroeger moest bijvoorbeeld een postmeester van een kantoor beide functies overschouwen, wat onvermijdelijk leidde tot de verwaarlozing van een van beide. Hij kon immers moeilijk om zes uur 's morgens met de postbodes beginnen en om zes uur 's avonds het kantoor sluiten.

Nu is er een postmeester voor de logistiek en een verantwoordelijke voor de verkoop van de producten in het kantoor. Hetzelfde geldt voor verschillende functies net onder de postmeester. De reorganisatie treft een paar duizend postmensen, vooral eerstelijnsmanagement.

Gisteren werden ook de latere openingsuren van de kantoren van kracht. Voortaan zullen meer dan 600 kantoren open zijn op zaterdagvoormiddag en zowat 800 kantoren zullen één avond per week open zijn tot zeven uur. Bij De Post loopt ook al een tijdje een proefproject om de wachtrijen te verminderen. Dat zal vanaf september uitgebreid worden tot 90 kantoren. Door een aangepast mix van maatregelen, zoals een ticketingsysteem , wordt nagegaan hoe de gemiddelde wachttijd kan worden beheerst en verminderd.

Maar verandering zorgt ook altijd voor weerstand. In de Luikse regio werd gisteren in verscheidene postkantoren gestaakt. De actievoerders verzetten zich tegen de aanpassingen van het Georoute-systeem, dat voor de postbodes de meest efficiënte route uitstippelt, en tegen de ruimere openingsuren. Bij alle vakbonden loopt momenteel een stakingsaanzegging die alle spontane acties dekt.

(cv)