Wet vrijwilligers ingrijpend gewijzigd

Kleine verenigingen hoeven geen verzekering te nemen voor hun vrijwilligers.

De kamercommissie Sociale Zaken heeft unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel dat nog een aantal wijzigingen aanbrengt aan de wet op de vrijwilligers. Belangrijkste wijziging is dat de regeling rond aansprakelijkheid niet van toepassing wordt op echt kleine verenigingen.Vaak weten zij niet eens dat ze een vereniging zijn. Het zijn enkel vzw's, lokale besturen, feitelijke verenigingen met personeel en feitelijke verenigingen ...