Praktijktests zijn zinloos

Praktijktests tegen discriminatie bij de aanwerving van iemand hebben geen zin. Bij aanwerving kijkt de werkgever immers in de eerste plaats naar de technische en sociale vaardigheden van de kandidaten. Wat is de technische bagage, kan hij of zij in team werken, creatief zijn, zelfstandig, voldoende flexibel?

Een beoordeling van die eigenschappen is altijd subjectief. Discriminatie is dus niet uitgesloten. Dat geldt niet alleen voor allochtonen, maar ook voor autochtonen bij discriminatie op basis van geslacht, leeftijd enzovoort. Discriminatie op het vlak van leeftijd heeft trouwens tot gevolg dat slechts 25 procent van de 55-plussers in ons land actief is.Na vele ...