De Vlaamse arbeidsdienst VDAB hoopt dat Brusselse en Waalse werklozen 3.200 knelpuntvacatures helpen invullen.

DE vier overheidsdiensten die aan arbeidsbemiddeling doen - de Vlaamse VDAB, de Waalse Forem, de Brusselse BGDA en het Duitse ADG - gaan voortaan systematisch knelpuntvacatures uitwisselen. Het gaat om openstaande jobs in de grensregio's die lange tijd oningevuld blijven.

De uitwisseling van vacatures moet volgens Fons Leroy van de VDAB ,,de bedrijven een groter potentieel aan kandidaten opleveren en de werkzoekenden meer kansen bieden op een job, in een andere regio. Om dus de mobiliteit van jobs en van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verhogen. Het heeft toch geen zin om de deuren van onze Vlaamse arbeidsmarkt open te gooien voor Polen of Hongaren als we diezelfde jobs niet aanbieden aan de Waalse of Brusselse werklozen.''

Elke werkloze uit bijvoorbeeld Schaarbeek kan dus voortaan te weten komen waar, hoeveel en welke jobs er openstaan in de economisch goed draaiende rand van Brussel, de luchthavenregio zeg maar.

De VDAB gaat 3.200 openstaande vacatures doorgeven aan de andere regio's. Daardoor gaat het jobaanbod in Brussel op korte termijn van 1.500 naar meer dan 5.000 openstaande jobs.

Dat is goed nieuws voor de 21 procent werklozen in Brussel. Maar het aanbod houdt geen garanties in op een baan. De talenkennis van veel Brusselse werklozen laat bijvoorbeeld te wensen over. En het is volgens Eddy Courtheoux van de BGDA ,,ook niet vanzelfsprekend om vanuit Molenbeek met het openbaar vervoer naar de cargoluchthaven te gaan als je job bij een pakjesbedrijf om 4 uur 's morgens begint''.

In dergelijk geval gaat het volgens Courtheoux ,,niet om een passende werkaanbieding'' en zal een weigering om naar Zaventem te gaan ,,de betrokken werkloze geen sanctie opleveren''.

Jean-Pierre Mean van de Waalse bemiddelingsdienst Forem hoopt dat de jobuitwisseling ,,een mentaliteitsverandering zal teweegbrengen bij de werklozen, zodat ze ook in een andere regio naar werk zullen zoeken''.

Bij de spoorwegmaatschappij NMBS, een van de grootste werkgevers van het land, loopt een proefproject. In de hst-werkplaats in Vorst kunnen 60 technici (elektriciteit en mechanica) aan de slag gaan, voor het onderhoud van de Thalys- en Eurostar-treinen. Omdat die technische profielen ,,niet eenvoudig te vinden zijn'', zal er in de drie regio's een kandidatenzoektocht worden georganiseerd.