Verbod schrikkanonnen tegen spreeuwen gevraagd

BRUSSEL De Vlaamse minister van Leefmilieu, Ludo Sannen (Groen!), roept de gemeenten op het gebruik in boomgaarden van kanonnen om vogels af te schrikken te verbieden. Ze veroorzaken te veel geluidshinder. Sannen deed dat al eens eerder in een rondzendbrief maar die werd weinig opgevolgd. Hij zal een en ander nu dwingender formuleren. Tegelijk belooft hij een financieel steuntje voor wie op alternatieven overstapt.

Mannen die vele jaren geleden hun legerdienst bij de genie volbrachten, herinneren zich misschien hoe ze met springstof de spreeuwen uit de boomgaarden wegbliezen. Dat was op vraag van de boeren die de ...