ANALYSE. De prijs van gratis bibliotheken

Het akkoord over het leenrecht lijkt een fantastisch Belgisch én paars compromis. Voor de burger blijft het bibliotheekbezoek gratis. België ontsnapt aan Europese boetes. En de auteurs, de vrije ondernemers van de geest, zij worden eindelijk betaald. Waarom is zowat iedereen dan ongelukkig?

EÉN eis stond de voorbije jaren als een paal boven water in het eindeloze gepalaver over het leenrecht: bibliotheekbezoek moet gratis blijven. Bibliotheken zijn het paradepaardje van de cultuurspreiding ...