Stoelendans aan top ABVV
Foto: © Pol De Wilde - VUM
Nog voor de zomervakantie komen er nieuwe gezichten op vier topfuncties in de socialistische vakbond ABVV.

DE federale voorzitter van het ABVV, André Mordant, en algemeen secretaris Xavier Verboven - de nummer twee - gaan in juni met (vervroegd) pensioen. Hun vertrek staat al enige tijd vast.

Mordant en Verboven kregen de socialistische bond (tijdelijk) in handen toen voorzitster Mia De Vits in maart 2004 de vakbond inruilde voor de politiek. Het interimduo bleef noodgedwongen aan het roer staan nadat de Vlaamse ABVV-kopstukken in het najaar van 2004 geen overeenstemming konden bereiken over de opvolging van De Vits. De kandidatuur van Carlos Polenus (bediendebond BBTK) stootte toen op fel verzet bij de kleine beroepscentrales en op de tegenkandidatuur van federaal secretaris Rudy De Leeuw.

Na het vertrek van de Franstalige Mordant is het nu aan een Vlaamse ABVV'er om federaal voorzitter te worden. De Vlaamse beroepscentrales en regio's hebben vorige maand al hun steun gegeven aan de kandidatuur van Rudy De Leeuw. Tegenkandidaten zijn niet te verwachten.

Geen van de baronnen in de centrales voelt zich geroepen om de eigen, verzekerde machtspositie in te ruilen voor de ondankbare rol van verzoener en uitvoerder aan de federale top. Dat geldt voor Alain Clauwaert, voorzitter van de arbeiderscentrale AC, en nog meer voor coming man Erwin De Deyn, die in mei voorzitter wordt van de bediendebond BBTK, een van de absolute topfuncties. De Deyn is eind vorig jaar gevraagd om ABVV-voorzitter te worden, maar hij heeft bedankt voor de eer.

Er was ook een stoelendans gepland bij de Waalse FGTB, maar intergewestelijk secretaris Jean-Claude Vandermeeren heeft zijn aangekondigd pensioen met twee jaar opgeschoven. Hij blijft dus de nummer één bij de FGTB, in Namen.

In opvolging van Mordant moet er wel een nieuw Franstalig lid van het federale ABVV-secretariaat worden verkozen. De belangrijkste kandidaat hiervoor is Anne Demelenne, lokaal secretaris van de BBTK in Namen. Deze onbekende Waalse vakbondsvrouw kan in juni de nummer twee worden van het ABVV en een leidersduo vormen met de nieuwe voorzitter, Rudy De Leeuw.

In de FGTB is er nog niet helemaal eensgezindheid over haar uitverkiezing. Het tegenwerk komt van Jacques Michiels, de huidige nummer twee van de algemene centrale.

Ook aan Vlaamse kant moet er nog een nieuweling naar het federaal secretariaat gestuurd worden. Dat zou iemand uit de regio's kunnen zijn, maar waarschijnlijker is de komst van Frank Moreels, het huidige hoofd van de ABVV-personeelsdienst.

Al die wissels moeten voor de zomervakantie zijn doorgevoerd. Voordien gaat ongetwijfeld veel aandacht naar het splitsingscongres van de socialistische metaalcentrale, waar de Franstalige en Nederlandstalige vakbondsleiders niet meer door dezelfde deur kunnen. Binnenskamers wordt dezer dagen hard gedebatteerd over de boedelscheiding, die in april beslecht moet worden.

Voorzitter Herwig Jorissen zit met twee grote problemen. Eén: de andere centrales en de ABVV-leiding eisen dat er op een of andere manier een federale koepelstructuur blijft bestaan bij de metaalcentrale(s). Zo niet krijgen de metallo's geen stem in het ABVV, waar alleen federale beroepscentrales deel van mogen uitmaken.

Twee: er zijn steeds meer aanwijzingen dat de gewone militanten de ruzie aan de top van de metaalvakbond niet willen zien eindigen met een communautaire opdeling van de centrale. Nogal wat vakbondstenoren, aan beide zijden van de taalgrens, achten een ,,grote verrassing'' op het congres van ABVV-metaal ,,niet uitgesloten''. De metallo's zouden de voorgestelde splitsing wel eens kunnen wegstemmen.