Joris VAN HAUTHEM Vlaams Blok, 40 jaar

Gemeenschapssenator en Vlaams volksvertegenwoordiger uit Lennik. Lid van de Commissies voor Reglement en Samenwerking, voor Brussel en de Vlaamse Rand, voor Onderwijs, en voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken. Wil strijden tegen de paarse verzuring die er volgens hem heerst. Pijnpunten zijn volgens hem criminaliteit, communautaire storingen en fundamentalisme.

© rr
Aangeboden door onze partners

Niet te missen