An MICHIELS Vlaams Blok, 37 jaar

Leerkracht uit Roosdaal. Maakt van gezin en onderwijs twee topprioriteiten. Is zwaar gekant tegen het migrantenstemrecht en de snel-Belgwet. Reageerde fel tegen het idee van Spirit-voorzitster Els Van Weert om de vaste benoeming van leerkrachten af te schaffen. Vindt dat vlaanderen dringend nood heeft aan een eigen coherent gezinsbeleid. Is ook tegenstander van te rigide snelheidsbeperkingen

© rr
Aangeboden door onze partners

Niet te missen