Vera DUA Groen! 51 jaar

Bio-ingenieur. Kwam in 1985 bij het toenmalige Agalev als coördinator van de vrouwenwerking. In 1989 kortstondig gemeenteraadslid in Gent, in 1991 naar de nationale politiek, eerst in de Kamer en vervolgens in het Vlaams Parlement. Ex-minister van Leefmilieu en Landbouw. Bij de voorbije verkiezingen moest ze de groenen boven de kiesdrempel trekken en zo hun voortbestaan verzekeren.

© MHB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen