Patrick LACHAERT VLD-Vivant 56 jaar

Advocaat Sinds 1977 politiek actief. Hij werd eerst schepen in Merelbeke, en is sinds 1995 Vlaams volksvertegenwoordiger. In 2003 stopte hij als schepen van Openbare Werken om zich te concentreren op het Vlaams Parlement. Hij houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, onder meer met zonevreemde woningen en bedrijven in wier situatie hij helderheid trachtte te scheppen.

© VLD
Aangeboden door onze partners

Niet te missen